Salarisadministratie

Voor ondernemingen die personeel in dienst hebben kunnen wij de volledige loonadministratie verzorgen.

Denk hierbij aan:

• Het verzorgen van de loonstroken
• Het opstellen en indienen van aangiftes loonheffingen
• Het aanmelden van werknemers bij het pensioenfonds
• Het indienen van pensioenopgaves bij de pensioenfondsen
• Correspondentie met de belastingdienst
• Het opstellen arbeidsovereenkomsten