Adviezen

Als ondernemer kunt u tegen verschillende zaken aanlopen waar u graag met een financieel adviseur over zou willen sparren.

Voorbeelden zijn:

• Start van een bedrijf
• Personeelsplanning
• Maken ondernemingsplan
• Keuze in bedrijfsvorm: eenmanszaak of een bv…
• Uitbreiding van de onderneming
• Bedrijfsoverdracht
• Bedrijfsbeëindiging
• Prognoses
• Liquiditeitsbegrotingen
• Financieringen